کاربر: مهمان عضویت
شرایط گارانتی
تمامی محصولات الکتروتراپی شرکت دارای دو سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش هستند و یک ماه ضمانت برگشت کالا در صورت عدم رضایت.
محصولات الکتروتراپی دارای یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش هستند.

شرایط گارانتی
- وارانتی سیستمی که شماره سریال و یا بر چسب وارانتی آن مخدوش
شده باشد، از درجه اعتبار ساقط می باشد.
-عیوب فنی که دراثر ضربه، آب و یا آتش سوزي و همچنین استفاده
ازمواد شیمیایی ایجادشده باشد، شامل وارانتی نمی گردد.
-تعمیر یا هرگونه دستکاري توسط افراد غیر مجاز موجب ابطال وارانتی
و تعمیرات آن مشمول هزینه خواهد بود.
-اعتبار تا قبل از انقضا مدت زمان وارانتی می باشد.

خدمات پس از فروش
- خدمات تعمیر در دوره گارانتی مشمول هزینه نخواهد بود.
-چنانچه در دوره گارانتی انجام تعمیر مستلزم زمان طولانی باشد، دستگاه
جایگزین در اختیار مشتري قرار خواهد گرفت.
-بدیهی است که در مدت زمان خدمات پس از فروش تعمیر دستگاه
مشمول هزینه خواهد بود.در هنگام تعمیر و یا سرویس هر دستگاه
آخرین نسخه نرم افزاري بر روي سیستم نصب خواهد شد.
-نقشه مدار و لیست قطعات و روش کالیبراسیون در صورت تقاضاي
سازمان ذیصلاح و پرسنل فنی مجرب در اختیار قرار خواهد گرفت.

طرح تعویض دستگاه قدیمی
دستگاه های الکتروتراپی پس از گذشت ده سال از خدمات پس از فروش نیز با شرایط ویژه نیز قابل تعویض می باشند.