کاربر: مهمان عضویت
MANIPULATION ELEC.BED

تخت یک شکن برقی


موتور برقی جهت تنظیم ارتفاع تخت از 45 سانت الی 95 سانت
جک گازی  جهت تنظیم پشتی تخت
کره ABS چرخ
قابلیت جمع شدن چرخ ها
طول تخت : 200 سانتی متر
عرض تخت : 70 سانتی متر