کاربر: مهمان عضویت
WOODEN COUCH

تخت الکتروتراپی چوب روس رویه چرم تایلندی 
در دو مدل:
1- ساده به ابعاد 75*60*185 CM
2- یک شکن به ابعاد 75*65*190 CM