کاربر: مهمان عضویت
3METERS PARALLEL BARS

پارالل بار سه متری 4 میله موازی
میله ها قابل تنظیم در عرض و ارتفاع - رنگ کوره ای
کف MDF
دارای رمپ صفر درجه آبکاری شده