کاربر: مهمان عضویت
TABOURET STOOL

تابوره 
در سه مدل:
1- تابوره گرد قابل تنظیم ( از ارتفاع 55 الی 70 CM ) با جک گازی
2- تابوره زین اسبی قابل تنظیم( از ارتفاع 55 الی 70 CM ) با جک گازی
3- تابوره زین اسبی ساده

چرم ترکیه
 رنگ کوره ای
چرخ خارجی