کاربر: مهمان عضویت
MOBILE POSTURE MIRROR

آینه قدی متحرک زاویه گیر
در سه مدل :
1- قاب فلزی شیشه مدرج ابعاد 62*170 CM
2- قاب فلزی شیشه فلوت ابعاد 62*170 CM
3 - قاب چوبی (روس) شیشه فلوت ابعاد 70*189 CM