کاربر: مهمان عضویت
Tilt Boards


تیلت برد چوبی با روکش فوم فشرده و رویه کوبی چرم مصنوعی درجه یک

دو جهت حرکت :

*مستطیل 10*35*45 CM
*مستطیل 10*40*60 CM
*مربع 10*45*45 CM
*مستطیل 18*60*120 CM


تمام جهت حرکت :
*گرد قطر 45 CM
*گرد قطر 55 CM