کاربر: مهمان عضویت
MULTITHERAP 802DSX

Full color LCD

2 Pole Interferential / Premodulation

4 Pole Interferential / Classic

Vector / Manual , Dipole , Classic , Isoplaner

Russian (5 modes )

Tens / Normal , FM , Burst

Faradic

30 Pre-set programs

تصاویر الکترود گذاری پروتکل ها

صفحه نمایش بزرگ تمام رنگی با قابلیت نمایش اشکال ، گراف ها و متون

مجهز به اسیلوسکوپ رنگی با  قابلیت نمایش شکل موج خروجی بصورت Online

10 سال خدمات پس از فروش

2 سال گارانتی

*توقف تولید*