کاربر: مهمان عضویت
ISOTHERAP 786DSJ

تنس فارادیک دو کاناله دیجیتال – مستقل

Channels: Dual , Isolated , Inedependent

تنظیم مستقل نوع جریان و شدت آن در هر کانال

Tens ( 12 modes )

Faradic – FES

قابلیت تست پراب

قابلیت تنظیم فرکانس و پهنای پالس

28 برنامه درمانی

2 سال گارانتی

10 سال خدمات پس از فروش