کاربر: مهمان عضویت
ISOTHERAP 852DSJ

گالوانوفارادیک دو کاناله مستقل
تنظیم مستقل نوع جریان و شدت آن در هر کانال
قابلیت تست الکترود
قابلیت تنظیم فرکانس و پهنای پالس
12 نوع FES- Faradic - Tens
IDC - Galvanic
28 پروتکل درمانی
2 سال گارانتی
10 سال خدمات پس از فروش