کاربر: مهمان عضویت
ISOTHERAP 815DSX

تنس فارادیک 8 کاناله مستقل
تنظیم مستقل نوع جریان و شدت آن در هر کانال
8 نوع جریان FES , Faradic , Tens
انتخاب شدت دامنه ( High , Low )
LCD گرافیکی 5 اینچی
2 سال گارانتی
10 سال خدمات پس از فروش