کاربر: مهمان عضویت
TRACPRO 770DCX

-          سهولت کاربری به کمک استفاده از LCD رنگی بزرگ 7 اینچ و استفاده از Touch screen

-          امکان استفاده همزمان از Touch screen یا کیبورد به دلخواه

-          قابلیت اعمال کشش کنترل شده تا میزان 120 کیلوگرم

-          دقت بسیار بالا در اندازه گیری کشش (0.01 Kg) و نمایش کشش (1 Kg)

-          نمایش پیام هشدار هنگام استفاده از کشش به میزان بیش از 20 کیلو گرم

-          نمایش نمودار گرافیکی لحظه به لحظه  کشش علاوه بر نمایش عددی آن

-          امکان کشش در سه حالت Intermittent , Harmonic , Static

-          دارای 10 پروتکل درمانی از پیش تعریف شده

-          امکان استفاده از آخرین تنظیمات به جهت سهولت و سرعت در راه اندازی

( توسط   ( Auto save

-          سیستم قطع و وصل نیروی کشش توسط میکرو کنترلر

-          استفاده از سیستم کنترل موازی ( غیر وابسته به میکرو کنترلر ) به منظور اقدام احتیاطی

-          دارای کلید قطع اضطراری با امکان بکارگیری توسط بیمار

-          قابلیت قرار دادن دستگاه ترکشن در جهت های مختلف نسبت به تخت

* توقف تولید *