کاربر: مهمان عضویت
ISOTHERAP 786DSP

تنس فارادیک دو کاناله دیجیتال – مستقل

تنظیم مستقل نوع جریان و شدت آن در هر کانال

Tens ( 12 modes )

Faradic – FES

28 برنامه درمانی

2 سال گارانتی

10 سال خدمات پس از فروش