کاربر: مهمان عضویت
TROLLEY 2 FLOORS WITH DRAWER

ترالی دو طبقه با کشو

صفحه تمام MDF های گلاس یا لترون روکش MDF
چرخ خارجی
همراه جای ژل و جای دستمال