کاربر: مهمان عضویت
MULTISTIMULATOR 522DSX

دو کانال کاملا ایزوله و مستقل                                                                                              

قابلیت اعمال 2 موج متفاوت در یک زمان

 All TENS

Faradic / FES

Diadynamic ( All type )

Medium / High tone therapy

Interrupted galvanic ( IDC ) + VMS

Interferential (PreMod , Vector , Russian )

Rect / Triangular ( Ultra Reiz , EMS , Noxious , … )

75 برنامه درمانی با راهنمای الکترود گذاری

تصاویر الکترود گذاری

 دارای قابلیت تست الکترود

دو زبانه  ساعت و تقویم شمسی و میلادی

امکان پخش موزیک در حین درمان

2 سال گارانتی
10 سال خدمات پس از فروش